پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

ﭘﺮ ﺍﺯ"ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ"ﺑﻤﺎﻥ

پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۲۱ ق.ظ

ﭘﺮ ﺍﺯ"ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ"ﺑﻤﺎﻥ

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ

ﻗﺪﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﻧﺪ

ﺍﯾﻦ"ﺫﺍﺕ ﻭ ﺳﺮﺷﺖ"ﺗوﺳﺖﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ 

ﺗﻮ "ﺧﺪﺍﯾﯽ" ﺩﺍﺭﯼ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ همه جبران می‌کند

  • پائیـــز