پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

بغض کردم، خودخوری کردم، نگفتم بارها...

جمعه, ۱۲ تیر ۱۳۹۴، ۰۳:۵۰ ق.ظ

گفت: تا امروز دیدی من دلی را بشکنم ؟


بغض کردم، خود خوری کردم، نگفتم بارها ...


سید تقی سیدی